ДГ "Светла"

Детска градина в град Пловдив

ДГ Светла - Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, в секция документи имате възможност да се запознаете с правилата и мерките за работа в ДЗ, считано от 26.05.2020 год., когато в ДГ"Светла" се възстановява приема на деца.

Актуални новини
Първа група
Трета подготвителна група 2019/2020г. - ДГ Светла - Пловдив
Втора А група
Втора Б група
Четвърта подготвителна "Б" група 2019/2020г. - ДГ Светла - Пловдив
Трета група 5 годишни
ПЪРВА група 2019-2020 - ДГ Светла - Пловдив
Четвърта А ПГ 6 годишни
Втора "А" група 2019 год. - ДГ Светла - Пловдив
Четвърта Б ПГ 6 годишни
Втора "Б" гр. 2019 - ДГ Светла - Пловдив