ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Прием

Приемът на децата в ДГ се осъществява по Наредба за прием-публикувана е на сайта ни в раздел"Документи".За предстоящата УГ 2020-2021 в детското заведение ще бъдат сформирани две първи възрастови групи-3 годишни-НАБОР 2017.