ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Документи

Прикачени документи

Наредба за прием на децата в ДГ на Община Пловдив
ПДДГ-2017-2018.doc
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.pdf
Правилник за дейността на ДГ Светла за УГ 20182019.pdf
информация за административна услуга.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ.pdf
АКТУАЛИЗИРАН ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ИНСТИТУЦИЯТА 2019.pdf
Правилник за дейността на ДГ 2019-2020.pdf
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА В ДГ СВЕТЛА ОТ 26.05.20.PDF
Saglasie_roditel.pdf
СТРАТЕГИЯ за развитие на ДГ от 2020 до 2024 год.
Насоки и правила за работа през УГ в условия на КОВИД
Програма за равни възможност и приобщаване на деца от уязвими групии .pdf
Мерки за повишаване на качеството.pdf
GKP 2020-2021.pdf
GKP-2020-2021 po meseci.pdf
Grafik_dop_deinosti_koito_ne_sa_na_DG.pdf
ПДДГ-2020-2021.pdf
Deklaraciq_taksi_01.02.2021 posledna.docx
променената Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив, както и решението, с което е направена корекцията - Решение № 310, взето с протокол № 18 от 2
Приложение №2 към Наредба за прием-от 21.12.2020 год..PDF