ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Екип

Екипът на ДГ"Светла" за УГ 2019-2020 включва 1 директор, 13 педагогически специалиста и 11 души непедагогически персонал.В настоящата учебна година екипите по групи са както следва:

Директор Людмила Тошева

Трета подготвителна група:

1.Старши учител Елена Миленкова

2.Учител Ренета Щътова

3.Помощник възпитател Величка Балабанова

 

ПГ6"а" група:

1.Главен учител Катерина Георгиева

2.Старши учител Гинка Ангелова

3.Помощник възпитател Анна Рушанова

 

ПГ6"б" група:

1.Учител Виолета Димова

2.Учител Нели Христоскова

3.Чистач Павлинка Денева

 

Първа група 

1.Старши учител Николина Русинова

2.Учител Марияна Недялкова

3.Помощник възпитател Кети Попова

 

втора "а":

1.Старши учител Мариета Бойдева

2.Учител Теодора Начева

3.Помощник възпитател Спаска Апостолова

 

втора"б" :

1.Старши учител Мария Велчева

2.Старши учител Цвета Гочева

3.Помощник възпитател Елена Григорова

 

Старши учител по музика Деница Пирянкова

 

ЗАС-Илка Дивекова

Снабдител-Невена Иванова

огняр Стефан Периндев

готвач ---------------------------------

помощник готвач Цветка Периндева