ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

четвърта "А" група 2021/2022

ЕКИП:четвърта А

1.старши учител Мариета Бойдева

2.учител Теодора Начева/Мария Петкова

3.помощник възпитател Спаска Апостолова