ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

четвърта група 2022-2023 г.

Екип на четвърта възрастова група:

 

учител г-жа Марияна Кирилова/Златка Христозова

учител г-жа Хасине Хаджийска

помощник-възпитател Кети Попова