ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

четвърта група 2022-2023

Екип на четвърта възрастова група:

 

учител г-жа Марияна Недялкова/ЗЛАТКА ХРИСТОЗОВА

учител г-жа Хасине Хаджийска

помощник-възпитател Кети Попова