ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

ЧЕТВЪРТА подготвителна група

Началото е септември 2020 год.!

Екип на ЧЕТВЪРТА подготвителна група:

старши учител г-жа Елена Миленкова

учител г-ца Ренета Щътова

помощник-възпитател Величка Балабанова