ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

първа "А" група 2022/2023

ЕКИП:първа А

1.старши учител Мариета Бойдева

2.учител Теодора Начева/Мария Петкова

3.помощник възпитател Спаска Апостолова