ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

първа група

Началото е септември 2020 год.!

Екип на първа група:

старши учител г-жа Елена Миленкова

учител г-ца Ренета Пенева

помощник-възпитател Марияня Вълкова