ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Първа възрастова група 2023/2024 г.

Екип на Първа възрастова група:

 

учител г-жа Виолета Димова / Златка Христозова

учител г-жа Хасине Хаджийска

помощник-възпитател Кети Попова