ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

трета "Б" група 2022/2023г.

ЕКИП:

1.учител Виолета Димова

2.учител Нели Христоскова

3.помощник възпитател Атанаска Ангелова

 

В нашата любима детска градина "Светла" ние идваме с любов и очакване за вълнуващ и незабравим ден.