ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

трета група 2021-2022

Екип на трета възрастова група:

 

учител г-жа Марияна Недялкова/ЗЛАТКА ХРИСТОЗОВА

учител г-жа Хасине Хаджийска

помощник-възпитател Кети Попова