ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Трета подготвителна група

 

                      Екип на Трета подготвителна група:

 

                                         старши учител г-жа Елена Миленкова

                        учител г-жа Ренета Пенева / учител г-жа Вероника Карауланова

                                   помощник-възпитател Мариана Вълкова