ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

втора група

 

Екип на втора група:

старши учител г-жа Елена Миленкова

учител г-жа Ренета Пенева-заместник Вероника Карауланова

помощник-възпитател Мариана Вълкова