ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!!!

 

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че можете да заплатите таксата на детето си  по банков път,чрез банков превод, изипей, онлайн банкиране.Дължимата сума ще получите като съобщение по е-мейл.Срокът за плащане е до 09 число на месеца, след този период се начисляват лихви.Основанието за плащане:такса за месец........202......г, задължено лице-трите имена на детето, наредител-име, презиме и фамилия на вносителя.Банка-Инвестбанк, банкова сметка:BG31IORT73753102603100