ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Документи

Прикачени документи

План за действие по БДП-публикуван на 27.09.23
Правилник за вътрешния трудов ред УГ 2023-2024 публикуван на 05.10.2023
План за квалификация за УГ 23-24-публикувано на 29.09.23
Годишен комплексен план по месеци, публикуван на 27.09.23
Годишен комплексен план-обща част, публикуван на 27.09.23
План за работа на пед.съвет-публикуван на 27.09.23
Правилник за дейността на ДГ, публикуван на 27.09.2023 год.
АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ на ДЗ 2020-2025 публикувана на 07.04.2023
Pravila_prevenciq_tormoz.pdf
механизъм тормоз и насилие 2019.pdf
Mehzm_protivodejstvie_tormoz_281217 -по модела на Дан Оуелс.pdf
План за квалификационна дейност за УГ 2022-2023-публикувано на 19.09.2022 год.
ПРАВИЛНИК за дейността на ДГ публикувано на 15.09.2022 год
Годишен комплексен план-по месеци публикувано на 15.09.2022 год
Годишен комплексен план-обща част публикувано на 15.09.2022 год
План за действие по БДП 2021
Правила за достъп по ЗДОИ.pdf
Вътрешни правила за дарения .pdf
ВП за намаляване на риска от инфекция от КОВИД 2021.docx
Nasoki_ковид ДГ Светла 2021.pdf
график на допълнителните дейности за УГ 21-22.PDF
ПВТР 2021-2022.pdf
Etichen_kodeks 2021.pdf
GKP-2021-2022 po meseci.pdf
ПДДГ-2021-2022.pdf
медицински документи за прием на дете в ДТ.PDF
Приложение №2 към Наредба за прием-от 21.12.2020 год..PDF
променената Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив, както и решението, с което е направена корекцията - Решение № 310, взето с протокол № 18 от 2
Deklaraciq_taksi_01.02.2021 posledna.docx
ПДДГ-2020-2021.pdf
Grafik_dop_deinosti_koito_ne_sa_na_DG.pdf
GKP-2020-2021 po meseci.pdf
GKP 2020-2021.pdf
Мерки за повишаване на качеството.pdf
Програма за равни възможност и приобщаване на деца от уязвими групии .pdf
Насоки и правила за работа през УГ в условия на КОВИД
СТРАТЕГИЯ за развитие на ДГ от 2020 до 2024 год.
Saglasie_roditel.pdf
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА В ДГ СВЕТЛА ОТ 26.05.20.PDF
Правилник за дейността на ДГ 2019-2020.pdf
АКТУАЛИЗИРАН ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ИНСТИТУЦИЯТА 2019.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ.pdf
информация за административна услуга.pdf
Правилник за дейността на ДГ Светла за УГ 20182019.pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.pdf
ПДДГ-2017-2018.doc
Наредба за прием на децата в ДГ на Община Пловдив