ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Екип

Екипът на ДГ"Светла" за УГ 2023-2024 включва 1 директор, 14,5 педагогически специалиста и 11,5 души непедагогически персонал.В настоящата учебна година екипите по групи са както следва:

Директор Людмила Тошева

трета група:

1.Старши учител Елена Миленкова

2.Учител Вероника Карауланова

3.Помощник възпитател Марияна Вълкова

 

четвърта"а" група:

1.Главен учител Катерина Георгиева

2. учител Анита Мелезова - М. Георгиева

3.Помощник възпитател Дора Димитрова

 

четвърта"б" група:

1.Учител Р.Пенева-Ал.Лапатарева-Ант.Дамбулова

2.Учител М.Петкова-Ст.Илиева

3.Помощник възпитател Атанаска Ангелова 

 

първа група 

1.Старши учител Хасине Хаджийска

2.Учител Златка Христозова

3.Помощник възпитател Кети Попова

 

втора "а":

1.Старши учител Мариета Бойдева

2.Старши Учител Теодора Начева

3.Помощник възпитател Евелина Ловчева

 

втора"б" :

1.Старши учител Мария Велчева

2.Старши учител Цвета Гочева

3.Помощник възпитател Елена Григорова

 

Старши учител по музика Деница Пирянкова

Психолог Антония Тодорова

 

ЗАС-Невена Иванова

Снабдител-Нели Златанова

огняр Стефан Периндев

готвач Елена Поповска

помощник готвач Снежана Каменова

работник кухня Йонка Митева