ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Екип

Екипът на ДГ"Светла" за УГ 2020-2021 включва 1 директор, 13 педагогически специалиста и 11 души непедагогически персонал.В настоящата учебна година екипите по групи са както следва:

Директор Людмила Тошева

Четвърта подготвителна група:

1.Старши учител Елена Миленкова

2.Учител Ренета Щътова

3.Помощник възпитател Величка Балабанова

 

първа"а" група:

1.Главен учител Катерина Георгиева

2. учител Анита Мелезова

3.Помощник възпитател Анна Рушанова

 

първа"б" група:

1.Учител Виолета Димова

2.Учител Нели Христоскова

3.Чистач Павлинка Денева

 

Втора група 

1.учител Хасине Хаджийска

2.Учител Марияна Недялкова/Златка Христозова

3.Помощник възпитател Кети Попова

 

ПГ5 "а":

1.Старши учител Мариета Бойдева

2.Учител Теодора Начева

3.Помощник възпитател Спаска Апостолова

 

ПГ5"б" :

1.Старши учител Мария Велчева

2.Старши учител Цвета Гочева

3.Помощник възпитател Елена Григорова

 

Старши учител по музика Деница Пирянкова

 

ЗАС-Невена Иванова

Снабдител-Красимира Дончева

огняр Стефан Периндев

готвач Цветка Периндева

помощник готвач Изабел Илова