ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Екип

Екипът на ДГ"Светла" за УГ 2021-2022 включва 1 директор, 13 педагогически специалиста и 11 души непедагогически персонал.В настоящата учебна година екипите по групи са както следва:

Директор Людмила Тошева

ПЪРВА група:

1.Старши учител Елена Миленкова

2.Учител Ренета Пенева

3.Помощник възпитател Марияна Вълкова

 

ВТОРА"а" група:

1.Главен учител Катерина Георгиева

2. учител Анита Мелезова

3.Помощник възпитател Дора Димитрова

 

ВТОРА"б" група:

1.Учител Виолета Димова

2.Учител Нели Христоскова

3.Помощник възпитател Атанаска Ангелова 

 

ТРЕТА група 

1.учител Хасине Хаджийска

2.Учител Марияна Недялкова/Златка Христозова

3.Помощник възпитател Кети Попова

 

ЧЕТВЪРТА "а":

1.Старши учител Мариета Бойдева

2.Учител Теодора Начева/Мария Петкова

3.Помощник възпитател Спаска Апостолова

 

ЧЕТВЪРТА"б" :

1.Старши учител Мария Велчева

2.Старши учител Цвета Гочева

3.Помощник възпитател Елена Григорова

 

Старши учител по музика Деница Пирянкова

 

ЗАС-Невена Иванова

Снабдител-Красимира Дончева

огняр Стефан Периндев

готвач Елена Поповска

помощник готвач Снежана Каменова

работник кухня Петя Михайлова