ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

Прикачени документи

протокол от заседание на ОС 19.03.2024-публикувано на 27.03.24
публикувано на 29.09.23-Протокол от заседание на ОС - 18.09.23
публикувано на 14.11.2022-Заповед промяна на поименния състав на ОС
публикувано на 24.10.22-Заповед поименен състав
публикувано на 24.10.22-Заповед брой членове
публикувано на 24.10.22-протокол заседание
покана за заседание на ОС-12.04.2022 .PDF
ПОКАНА от председателя към членовете за заседание.pdf
ЗАПОВЕД поименен състав 21.10.20.pdf
Правилник за създаване, устройство и дейност на общ.съвет към ДГ.PDF
Протокол - събрание ОС-сформиране.pdf
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК на членовете на ОС.pdf
ПОКАНА до избраните родители за събрание -създаване на ОС.pdf
искане до кмета за придставители от Общината.pdf
ЗАПОВЕД лице-протоколчик на събрание за създаване на ОС.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ-за членовете на ОС.docx
нов състав на обществения съвет, считано от 16.12.2019 год..pdf
Поименен състав на Обществения съвет към ДГ Светла.pdf