ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Седмично меню

Уважаеми родители, можете да следите седмичното меню в електронната система за прием на децата от ДГ в Община Пловдив.Същото се излага за информация в детската градина на таблата на двата входа.В същата електронна система е публикувана и информация за начина на заплащане на такса по банков път.