ДГ "Светла"

Детска градина в град Пловдив

ДГ Светла - Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, в секция документи имате възможност да се запознаете с правилата и мерките за работа в ДЗ, считано от 15.09.2020 год., 

 

 

Актуални новини
Първа група
четвърта подготвителна група 2020/2021г. - ДГ Светла - Пловдив
Втора А група
Втора Б група
първа "Б" група 2020/2021г. - ДГ Светла - Пловдив
Трета група 5 годишни
втора група 2020-2021 - ДГ Светла - Пловдив
Четвърта А ПГ 6 годишни
ПГ5 "А" група 2020/2021 год. - ДГ Светла - Пловдив
Четвърта Б ПГ 6 годишни
ПГ 5 "Б" гр. 2020/2021 - ДГ Светла - Пловдив