ДГ "Светла"

Детска градина в град Пловдив

ДГ Светла - Пловдив

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, в електронната система за прием, която можете да отворите на адрес:  dz-priem.plovdiv.bg, при името на ДГ "Светла"-детайли е публикувана банковата сметка за заплащане на такси за ДГ./ОТВАРЯТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ В АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ/

http://dz-priem.plovdiv.bg/school_details/40

 

 

 

Актуални новини
Първа група
първа група 2021-2022 - ДГ Светла - Пловдив
Втора А група
Втора Б група
втора "Б" група 2021/2022г. - ДГ Светла - Пловдив
Трета група 5 годишни
трета група 2021-2022 - ДГ Светла - Пловдив
Четвърта А ПГ 6 годишни
четвърта "А" група 2021/2022 год. - ДГ Светла - Пловдив
Четвърта Б ПГ 6 годишни
четвърта "Б" гр. 2021/2022 - ДГ Светла - Пловдив