ДГ "Светла"
Детска градина в град Пловдив

Прием

Приемът на децата в ДГ се осъществява по Наредба за прием-публикувана е на сайта ни в раздел"Документи".За предстоящата УГ 2021-2022 в детското заведение ще бъе сформирана една първа възрастова група-3 годишни-НАБОР 2018.Всички родители, могат да се запознаят с условията и документите, необходими за прием по актуализираната Наредба за прием.Уважаеми родители, обърнете особено внимание на Приложение №2 и по-конкретно в частта за необходимите документи, които ще прилагате при записване на приетите деца.Те следва да бъдат актуални към крайния срок на подаване за всяко класиране и да доказват ползваните критерии към този срок.